ถวายน้ำบนหิ้งพระ เคล็ดลับง่ายๆ ให้ชีวิตไม่ขาดแคลน

10 เม.ย. 2023 10:29:16

ถวายน้ำบนหิ้งพระ

เคล็ดลับง่ายๆ ให้ชีวิตไม่ขาดแคลน
การถวายน้ำบนหิ้งพรแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทำการสักการะบูชา นํ้าพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญา เปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ และพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การถวายน้ำนั้นจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปซึ่งเป็นหนึ่งในบุญ และจะได้รับอานิสงส์ 10 ประการ ซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
อานิสงส์ของการถวายน้ำ 10 ประการ

  1. ให้ชีวิตมีความคล่องแคล่ว
  2. ส่งเสริมให้มีชื่อเสียง
  3. ช่วยให้จิตใจมีสะอาดบริสุทธิ์
  4. ปราศจากความกระหาย
  5. มีบริวารมาก
  6. อายุยืน
  7. มีผิวพรรณผุดผ่อง
  8. มีพละกำลัง
  9. มีปัญญามาก
  10. มีความสุข

การถวายน้ำบนหิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มจากขวดที่เรายังไม่ดื่มมาก่อน หรือเปิดจากก็อกเครื่องกรองน้ำโดยตรง ในขณะที่เราถวายน้ำ เราต้องน้อมถวายด้วยความศรัทธา ให้ตั้งจิตเหมือนว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวาย กล่าวคำถวายดังนี้ “ ข้าพเจ้า ….ชื่อ นามสกุล…ขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา เพื่อสักการะบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา และโปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิด ..สาธุ”
การถวายน้ำ 3 แก้ว

นั้นเปรียบเหมือนเป็นการให้เราระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆ มีความสุขใน มีโชคลาภชีวิตค่ะ
การถวายน้ำให้พระ

นั้นก็แปลได้ง่ายๆว่า เหมือนกับเป็นการเติมเต็มชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ และควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้าน ต้อนรับสิ่งดีๆ ให้เข้ามาในบ้านทุกวัน เพื่อไม่ให้ขัดสน มีกินมีใช้ตลอดไป จึงไม่ควรปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาด เพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉา ขาดความสดชื่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ อาจจะส่งผลให้การเงินติดขัดนั่นเองค่ะ