นโยบายการใช้งานคุกกี้

28 ส.ค. 2021 18:45:39

ในเว็บไซด์ของ หงษ์ทอง ออนไลน์ (ในที่นี้เรียกว่า "เรา" ) ได้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงความหมายของคุกกี้ ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ ประโยชน์ของคุกกี้  วิธีการปิดคุกกี้ และนโยบายการปรับปรุงคุกกี้ของบริษัท เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์และตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ยอมรับคุกกี้ ถือว่าเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เลือกใช้

การปรับปรุงเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้ คุกกี้ "Cookie" และกลไกอื่นที่คล้ายกัน คือไฟล์ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมของท่านเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ ทำให้เข้าถึงบริการที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น

การใช้คุกกี้ช่วยให้การเยี่ยมชมเว็บที่เรียกดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนข้อมูลและบริการที่เหมาะแก่ผู้เข้าเว็บเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดี ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เว็บเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งคุกกี้เหล่านี้กลับมาให้เรา เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านให้ตรงกับความสนใจและความชอบของท่านได้ดีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าระบบเมื่อเข้าใช้บริการของเรา


ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้ประเภทจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจาก ได้ทำการตามวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ (เช่น เพื่อให้เว็บไซต์บันทึกท่าน) หรือเมื่อลบด้วยตนเอง

คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies) เป็นคุกกี้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเว็บไซต์ เช่น เก็บข้อมูลที่ท่านเลือกไว้ หลังออกจากเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์ และกลับเข้ามาในอนาคต ข้อมูลที่เลือกไว้จะคงอยู่ในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าต่างๆ ที่ท่านเลือกขณะใช้งานในเว็บไซต์ เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง สิ่งที่เคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลทันที โดยไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้ง เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อาทิ ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่เลือกใช้ในการใช้งานบนเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา


ระยะเวลาที่จัดเก็บ

ระยะเวลาที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน ขึ้นอยู่ว่าคุกกี้นั้นเป็นประเภทใด ซึ่งแบ่งเป็น

คุกกี้ชั่วคราว (SESSION COOKIES) - คุกกี้ชั่วคราว หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง

ส่วนคุกกี้ถาวรจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เบราว์เซอร์ของท่านจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมาใช้งาน


วิธีการจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้แสดงผลเมื่อได้รับคุกกี้ หรือยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ แต่โดยทั่วไปในบางกรณี เว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปฏิเสธการรับคุกกี้ สามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ของท่าน ดังต่อไปนี้


Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
- http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personal Settings สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
- https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: Settings -> Show advance settings -> Privacy -> Content settings สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้
- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: Preferences -> Security สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ ได้ดังนี้

- http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


นโยบายการปรับปรุงคุกกี้ของบริษัทฯ

นโยบายคุกกี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนด ซึ่งเราจะประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้ท่านเข้าดูนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใดๆ ต่อนโยบายนี้