๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร

5 ก.ค. 2024 18:55:16


๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท หงษ์ทอง ออนไลน์ จำกัด