๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 2024 19:25:08


๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท หงษ์ทอง ออนไลน์ จำกัด